Konferencja - ROLA INSTYTUCJI W KREOWANIU POZYTYWNEGO WIZERUNKU OSOBY Z DYSFUNKCJĄ - 30.09.2010

Konferencja, która towarzyszyła obchodom 5 rocznicy powstania ŚDS zgromadziła liczne i zacne grono. Świadczy to o tym, że temat ten jest bliski i należy  go zgłębiać. Jest również powszechny. a wskazuje na to przekrój środowisk, które były reprezentowane: kierownicy  i pracownicy śds, ops, wtz, terapeuci i psychologowie, pielęgniarki, pedagodzy oraz nauczyciele, pracownicy bibliotek, pcpr, licznie reprezentowane  było również środowisko akademickie,  studenci i wolontariusze.

 Pomysł na konferencję zrodził się dawno. Jej temat i zawartość jest efektem naszego wieloletniego doświadczenia zawodowego oraz tworzenia nowego Ośrodka Wsparcia -  SDS przed 5 -ma laty w Skawinie. Terapeuta zmęczony, zestresowany w kontakcie  z podopiecznym nie będzie twórczy i otwarty. Swoją niechęć przerzuci na słabszego. Niekoniecznie musi być to wynik złej woli lub braku odpowiedniej formacji - lecz wypalenia zawodowego, o które w tym zawodzie szczególnie łatwo. Pracując z człowiekiem z zaburzeniami pracujemy własnymi emocjami. Pracownik socjalny, nauczyciel, terapeuta, czasem urzędnik spotykając się z osobą z problemem może wbrew sobie nawet , po latach nie reagować empatycznie. Ulega wypaleniu zawodowemu. Jak je rozpoznać, jak zapobiegać, jak z niego wyjść.

dr Anna Ziółkowska - psycholog, wykładowca Wydziału  Zarządzania    i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista   w zakresie psychologii rozwoju człowieka w biegu życia. Aktualnie zajmuje się zagadnieniami chronopsychologii oraz rozwoju moralnego człowieka

,,Komunikowanie:

–ma podwójne znaczenie w języku polskim przypisuje mu się zarówno wszelkie pojęcia związane z porozumiewaniem się, jak i z transportem;

–jest pojęciem bardzo obszernym, w najbardziej ogólnym rozumieniu możemy je określić jako transmisję i przekazywanie informacji, nawet na poziomie najmniejszej komórki.

Jak mówić, by nas rozumiano i jak słuchać, by zrozumieć innych...„

dr Krzysztof Gerc - psycholog, adiunkt Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, jego prace badawcze koncentrują się wokół problemów psychologii rehabilitacji, kultury zarządzania w edukacji i służbie zdrowia oraz metodologii nauk społecznych. Od ośmiu lat kieruje Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Skawinie.

,,Podstawowymi sferami aktywności człowieka w ciągu jego całego życia są: zabawa, nauka i praca. Praca zawodowa jako jedna z ważniejszych dziedzin życia ma decydujący wpływ na subiektywną ocenę jego jakości. Może stanowić źródło życiowej satysfakcji, zadowolenia, pozytywnie wpływać na kondycję psychofizyczną. Jednak w wielu przypadkach praca zawodowa jest przyczyną poważnych obciążeń  i rodzi wiele stresów.”

Wypalenie zawodowe. Jak je rozpoznać, jak zapobiegać, jak z niego wyjść?

Mgr Mariola Bocheńska-Seweryn – wieloletni wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Krakowskiej Akademii im. A. Frycza-Modrzewskiego. Zajmuje się zagadnieniami organizacji pracy socjalnej oraz wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

,,System wsparcia środowiskowego – stygmatyzuje czy też wspiera pacjenta i rodzinę?  Czy jest szansą na rozwój czy osłabia instynkt samozachowawczy i wzmacnia postawy wyuczonej bezradności…”