Kolęda w Jadłodajni dla Ubogich przy Parafii ŚŚ. App. Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie - 2010-01-06

Naszą tradycją stało się kolędowanie w święto Trzech Króli w Jadłodajni! W tym roku również złożyliśmy życzenia życząc
błogosławieństwa i radości wszystkim pracownikom Jadłodajni oraz korzystającym z niej Skawinianom. Zostaliśmy serdecznie przyjęci
i żegnani wielkimi brawami!
Cieszymy się, że nasz trud w podtrzymywanie pięknej polskiej tradycji jest doceniany!