Dziennik Polski z 26.09.2014 - Teraz poznają krakowskie muzea, a w Londynie wystawią prace

Skawina. Środowiskowy Dom Samopomocy bierze udział w kolejnym, tym razem międzynarodowym projekcie „Europejskie Terytoria Kultury”. Jest on realizowany w ramach programu Grundtvig „Uczenie się przez całe życie”.

 


FOTO. EWA TYRPA

Z podobnymi ośrodkami wsparcia dla dorosłych osób niepełnosprawnych z Cypru, Słowenii, Turcji i Wielkiej Brytanii zajmuje się tematyką muzeów. W ubiegłym roku projekt z tego samego programu wprowadzało Centrum Warsztatowo-Rehabilitacyjne Konwent Bonifratrów w Konarach (gm. Mogilany). Partnerami były placówki z Francji i Hiszpanii. Miał on na celu poznanie praw osób niepełnosprawnych intelektualnie w Europie. Skawiński ŚDS uczestniczy w projekcie "Europejskiej Terytoria Kultury". W tym samym czasie każda placówka będzie w swoich krajach brać udział w warsztatach plastyczno-językowych. - Nasz ośrodek będzie je organizował wspólnie z Muzeum Narodowym w Krakowie w różnych ośrodkach muzealnych - informuje Stanisława Szczepaniak, kierownik ŚDS-u, gdzie w środę spotkali się przedstawiciele wszystkich uczestników projektu - łącznie 46 osób. Gospodarze zaprosili na spektakl "Sen Aniołów", w którym grali główne role. Był on prezentowany w wersji polsko-angielskiej. W Skawinie gospodarze zapoznali swoich partnerów z formami pracy, m.in. muzykoterapią połączoną z nauką gry na instrumentach, choreoterapią z wykorzystaniem elementów gimnastyki i ćwiczeń oddechowych. Zajęć jest znacznie więcej, np. biblioterapia i nauka języków obcych: angielskiego i włoskiego.

ŚDS pochwalił się przed swoimi gośćmi też pracowniami, m.in. plastyczną i ceramiczną słynącymi z wykonywania aniołów i ikon. Duże wrażenie na gościach wywarły obrazy Marii Grucy oraz różne rękodzieło ceramiczne i z drewna. Przedstawicielka jednej z brytyjskich fundacji tak się nimi zachwyciła, że zaproponowała wystawę tych prac na zakończenie projektu w jednej z londyńskich galerii. Maria Gruca cieszy się z wysokiej oceny jej obrazów, które maluje od dzieciństwa. -Jest bardzo utalentowana, porównujemy ją do Nikifora - mówi Stanisława Szczepaniak. - Lubię malować kwiaty, skośnookie japonki, dzieci i aniołki, a takim jest nasza pani kierownik. To ona dodała mi twórczej weny-mówi malarka, która chciałaby pojechać na wernisaż do Londynu, ale - jak zaznacza - tylko autobusem lub pociągiem, a nigdy samolotem.

Projekt zakończy się w marcu przyszłego roku w Londynie, gdzie spotkają się wszystkie partnerskie ośrodki. Natomiast w styczniu w krakowskim Muzeum Narodowym otwarta zostanie wystawa prac.

ŚDS, który obejmuje swoją opieką około 40 osób z rejonu Skawiny, brał udział w wielu projektach. Uczestnicy zajęć terapeutycznych uczyli się spacerować z kijkami nordic walking, potrafią udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej, od kilku lat współpracują ze skawińskimi szkołami w ramach projektu "Integracja, o co chodzi?". To jedna z form zachęcania młodzieży do wolontariatu.

Ewa Tyrpa