14.04.2015 r. - Pielgrzymka do Kalwarii

22

Tradycją okresu wielkanocnego jest pielgrzymka do Kalwarii. Przed obrazem Matki Bożej, w cieniu stuletnich drzew, w ciszy tego niezwykłego miejsca oddajemy się pod opiekę Matki Bożej prosząc nieustannie, by błogosławiła nasz Dom, by stał się miejscem pokoju i pojednania dla każdego, kto do nas przychodzi, by stał się schronieniem dla biednych, opuszczonych i ubogich, by stał się źródłem życia i nadziei.
"Panie, pobłogosław nam rękami Twoich biednych, Panie uśmiechnij się w spojrzeniu Twoich biednych, Panie któregoś dnia do Królestwa Twoich biednych przyjmij nas. Amen"