Zespół Terapeutyczny

1

Zespół terapeutyczny Środowiskowego Domu Samopomocy w Skawinie:

Od lewej Anna Bober (księgowość, terpauta), Dominika Wcisło (terapeuta), Maria Murmiłło (pracownik socjalny), Stanisława Szczepaniak (kierownik), Kornelia Ożóg (terapeuta), Joanna Sułkowska (terapeuta).