O nas

Środowiskowy Dom Samopomocy w Skawinie powstał we wrześniu 2005 r.

Przeznaczony jest dla osób powyżej 18 roku życia z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną.
Dom czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 07.00 do 15.00.
W zajęciach uczestniczy blisko 40 osób. Prowadzimy treningi umiejętnosći życiowych, społęcznych i artystycznych.
Zapewniamy opiekę psychologiczną i socjalną oraz fizjoterapię.
Uczestnictwo w zajęciach jest treningiem umiejętności społecznych i zawodowych.
Pozwala utrzymać na stałym poziomie zdolność do wykonywania czynności dnia codziennego, uczy samodzielności i rozwija
indywidualne zdolności.

Treningi prowadzone są w pracowniach:
1. Ceramicznej
2. Kulinarnej
3. Komputerowej
4. Plastycznej
5. Rękodzieła artystycznego

Dodatkowo proponujemy terapię muzyczną, zajęcia teatralne oraz wycieczki krajoznawczo-turystyczne.
Ze względu na specyfikę niepełnosprawności psychicznej, istotnym  elementem terapii jest poznawanie nowych miejsc, kontakt
z kulturą i sztuką. ŚDS realizuje to zadanie poprzez organizowanie wycieczek, wyjęcia do muzeów, teatrów, kina, galerii, na koncerty itp.
Kwalifikacja kandydatów odbywa się w następujący sposób:
- ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie ZUS
- opinia lekarza prowadzącego ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej.

Obecnie brak miejsc. Chętni powinni się zapisywac na listę rezerwową. Zgłoszenia przyjmuje pracownik socjalny w godzinach pracy ŚDS.

ZDJĘCIA UCZESTNIKÓW