22.05.2015 r. - Święto Św. Rity

20

Poraz drugi raz uczestniczyliśmy we mszy św. w dniu św. Rity w krakowskim  kościele na Kazimierzu u Augustianów.

Św. Rita jest patronką zwaśnionych rodzin i spraw trudnych. Szczególnie bliska jest kobietom, których los dobrze pozanła za swego życia. Wczesnie wydana za mąż, wbrew pragnieniu, by zosatć zakonnicą. Jej mąż jest wybuchowy i gwałtowny. Rita bardzo się za niego modli. Wydaje na świat bliźnięta, synów. Podobni do ojca, zgodnie z prawami epoki zamierzają krwawo pomścić gwąłtowną śmierć ojca. Rita modli sie o ocalenie ich dusz. Podczas zarazy, któa nawiedza region umierają. Rita odczytuje to jako wysłuchanie jej próśb. Potem próbuje wstąpić do klasztoru. Wiele razy jest odpychana od furty klasztornej. Zostaje jednak przyjęta i wykonuje naniższe posłucgi w klasztorzez z pokora i radością. Otrzymuje stygmat ciernia z korony cierniowej Jezusa. Siosrty nie mogą się nadziwić, że to ja włśnie Bóg wybiera do noszenia stygmnatów.

Pod koniec życia pełnego cierpień i umartwienia oraz nieustannej modlitwy o pokój w rodzinach i ludzkich sercach Rita prosi o niemożliwą rzecz: chiałaby przd śmiercią zobaczyć ...., różę. Jest środek zimy. Kuzynka, która wyszła z jej celi z tą nieracjonalną prośbą, zauważa w ogrodzie jej byłęgo domu... różę. Kwitła wbrew prawom natury na białym śniegu. Rita otrzymuje od Boga dar – kwiat od Przyjaciela...

Po dizś dizeń płatki święconych róż uważane są za szczególny dar i błogosławieństwo. Darujemy je tym któych kochamy, i tym którcyh kochamy za mało....

Św. Rito, módl się za nami....