24.06.2015 - Zakończenie roku terapeutycznego

80

To był czas pokazania naszych talentów, radości i zabawy. Każda pracownia zaprezentowała krótki program artystyczny, lub wykonała jakąś pracę. Jak zwykle przygotowaliśmy atrakcyjny poczęstunek w naszym ogrodzie, który zakwitł jak nigdy, polnymi kwiatami łanami zbóż! A goście zostali zaproszeni do  udziału w konkursie na najpiękniejszy wianek świętojański. Zwyciężyły…. Wszystkie uczestniczki!