V Integracyjna Olimpiada Zręcznościowa – 18.06.2010 r.

Pogoda dopisała i uczestnicy również! W zawodach udział wzięło prawie 60 niepełnosprawnych uczestników: mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej z Biskupic oraz uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy. Zawody odbyły się przy Pałacyku Sokół w Parku Miejskim, a w budynku ŚDS przy Węgierskiej , wręczenie nagród, dyplomów, medali i poczęstunek przy biesiadnej muzyce wykonywanej przez grupę muzyczną z Biskupic. W organizacji zawodów pomagała młodzież z klasy II o profilu socjalnym z Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych przy ul. Kopernika z opiekunem panią Martą Wojtanowską. Aktywność poprzez wspólną zabawę jest najkrótszą drogą do integracji i najlepszym sprawdzianem zdolności empatycznych, zwłaszcza dla młodzieży, która być może podejmie w przyszłości pracę w terapeutycznych zawodach. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami. Wręczono medale w dwóch kategoriach: żeńskiej i męskiej ( miejsca I, II, III) oraz nagrody rzeczowe dla zespołów trzech Ośrodków. NA trybunach dopingowali niezawodni mieszkańcy Skawiny!