26.04.2019 r. - NAGRODA!

001

Nasz zespół terapeutyczny został wyróżniony NAGRODĄ STAROSTY KRAKOWSKIEGO za szczególne osiągnięcia w działaniach na rzecz społeczności lokalnej w 2018 roku w dziedzinie ochrona zdrowia, wsparcie osób niepełnosprawnych oraz pomoc społeczna!
Dziękujemy!!!