Program Edukacyjnym ,,Integracja – o co chodzi?”

  integracja

Ma na celu pokazanie trudności, których na co dzień doświadcza człowiek niepełnosprawny oraz konfrontację wyobrażeń młodzieży na temat niepełnosprawności jako bariery, ograniczenia oraz potencjału.

Program został przygotowany na bazie doświadczeń zawodowych przez zespół ŚDS. Młodzież, która po zajęciach wyrazi chęć współpracy z ŚDS w formie wolontariatu, otrzyma ofertę konkretnego zadania. Dotychczas uczestnicy zajęć pomagali podczas przedstawienia jasełkowego, Dni Powiatu i VII Integracyjnej Olimpiadzie Zręcznościowej.

Na potrzeby projektu przygotowaliśmy film, pt. ,,Mam marzenie”.

Docelowo zamierzamy objąć programem wszystkie szkoły ponadpodstawowe w Skawinie.

  Stanisława Szczepaniak

 Kierownik ŚDS Skawina

 FILM - MAM MARZENIE